ภาพบรรยากาศเปิดเรียนพระไตรปิฎกหลักสูตรเร่งรัด

 

สวัสดีครับ เริ่มเปิดเรียนกันแล้ว กับหลักสูตร "พระไตรปิฎกหลักสูตรเร่งรัดของมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘" วันนี้ผมขอนำภาพบรรยากาศบางส่วนของการเรียนวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนมาให้ชมนะครับ อย่างไรถ้ามีภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจะนำมาอัพเดตให้ชมกันอีกครับ

course tripitaka1

 

 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชา ภาษาบาลี ๑


 

250125580838 247

 

250125580838 248

 

250125580838 249

 

 

 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชา อภิธรรมมัตถสังคหะ ๑


250125580838 253

250125580838 254

 

 

 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชา อภิธรรมมัตถสังคหะ ๒


 

250125580838 255

 

250125580838 256

 

 

 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชา วิสุทธิมรรค


 

250125580838 429

 

 

250125580838 430

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชา เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ


 

250125580838 258

 

250125580838 259

 

 

Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.