เรียนบาลี Online ด้วยตนเองแบบเร่งรัด - พระสุธีธรรมานุวัตร มหาจุฬาฯ

หมวด: ศาสนาพุทธ
เขียนโดย Siratsapon

พระสุธีธรรมานุวัตร

"เรียนรู้บาลี Online ด้วยตนเองแบบเร่งรัด" คือ โครงการนำร่องทดลองให้มีการเรียนภาษาบาลีระดับเบื้องต้นด้วยตนเองแบบ Online เรียกว่า "เวอร์ชั่น 1 รุ่นบุกเบิก" ได้รับความอนุเคราะห์เนื้อหาการเรียนจากท่าน “พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” หรืออีกนามหนึ่ง คือ เจ้าคุณเทียบ ผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และมีจิตเมตตา มุ่งหมายให้ภาษาบาลีได้รับการเผยแผ่กว้างขวางออกไปทั่วโลก ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด อุปกรณ์สื่อสารใด ย่อมสามารถศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีได้เสมอ เหมาะกับประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

 

ในโลกทุกวันนี้ ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้ถูกเผยแผ่ออกมา อย่างมากมายมหาศาล ยิ่งในโลกอินเตอร์เน็ตด้วยแล้ว ถูกเผยแผ่ออกมาจำนวนนับไม่ถ้วนทุกรูปแบบ ในบรรดาข้อมูลเหล่านั้น ใช่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป แต่มีทั้งข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์ เป็นสัจธรรมแท้ และมีทั้งข้อมูลที่ไม่ใช่พุทธพจน์ เป็นสัจธรรมปฏิรูป ไม่เว้นแม้กระทั่งในพระไตรปิฎกฉบับแปล ที่อาจมีบางคำแปลไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีบางคำต้องได้รับการค้นคว้าเพิ่มเติม

 

การศึกษาภาษาบาลี จะช่วยให้ผู้เป็นพุทธศาสนิกชน สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม, คัดกรอง และตรวจสอบข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยเทียบเคียงกับต้นฉบับดั้งเดิมที่เป็นภาษาบาลีได้ ไม่ว่าจะเป็น พระไตรปิฎกภาษาบาลี, อรรถกถาภาษาบาลี หรือคัมภีร์ชั้นอื่นๆ ที่เป็นภาษาบาลีได้ว่าถูกต้องหรือไม่ และยังช่วยกันปรับปรุงคัมภีร์เวอร์ชั่นแปลให้มีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้นได้ หรือในระดับปัจเจกชนจะได้ไม่จำผิด ถูกหลอก จนนำไปปฏิบัติผิด เผยแผ่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างไม่ตั้งใจได้

 

“ถ้าเราช่วยกันศึกษาภาษาบาลีมากเท่าไร ย่อมชื่อว่าช่วยพิทักษ์รักษาพุทธพจน์เดิมไว้ไม่ให้สาบสูญมากเท่านั้น”

 

 

ขั้นตอนในการเรียน

 

1. สมัครสมาชิกก่อน (ถ้าสมัครแล้วให้ข้ามไปข้อ 2)

 

2. กดปุ่มสมัครเรียน ที่ด้างล่างของหน้านี้

 

3. ศึกษาสื่อการเรียนการสอนทีละบท ในส่วน "สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี" > "ไฟล์ PDF"

 

4. หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเรียนให้ตั้งกระทู้ไว้ ในส่วน "เว็บบอร์ด"

 

5. ศึกษาบทใดจบแล้วให้ทำแบบทดสอบของบทนั้น ในส่วน "ทดสอบและประเมินผล"

 

6. ผลการทำแบบทดสอบของทุกคนสามารถดูได้ ในส่วน "สถิติและผลการปฏิบัติ"

 

7. กลับไปทำข้อ 3 และ 5 ใหม่ จนกว่าจะครบทุกบท

 

หมายเหตุ :

หากพบข้อข้อผิดพลาดหรือปัญหา โปรดแจ้งได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.