แบบทดสอบคำศัพท์พุทธศาสนา สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถทดสอบความรู้ ความจำของตนเอง ว่าแม่นยำในคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนามากเพียงไร ซึ่งอาจจะเคยเห็นอยู่ทั่วไป แต่ในทางเว็บไซต์ได้จัดทำวิธีทดสอบที่แตกต่างขึ้นมา โดยมีสลับข้อคำถาม (Question), สลับตัวเลือก (Choice) การจับเวลา (Countdown) ในการตอบแต่ละข้อเข้ามาด้วย เพื่อเป็นการฝึกสติ คือ ความระลึกได้ให้ทำงานไวขึ้นไปในตัวครับ ถ้าคุณไม่ได้ตอบภายในเวลาที่กำหนด คำศัพท์คำนั้นจะถูกข้ามไปยังข้อต่อไปโดยอัตโนมัติ แบบทดสอบคำศัพ์จะมีด้วยกันทั้งหมด 10 ชุด ซึ่งจะมีความยากง่ายสลับกันไป

 

ขอให้มาฝึกสติ และสัญญาร่วมกันนะครับ ท่านใดสนใจสามารถคลิกสมัครได้เลยครับ

 

# หัวข้อ เข้าดู
1 ชุดที่ 1 เกณฑ์ผ่าน 55% ทำแบบทดสอบ
2 ชุดที่ 2 เกณฑ์ผ่าน 60% เร็วๆ นี้
3 ชุดที่ 3 เกณฑ์ผ่าน 65% เร็วๆ นี้
4 ชุดที่ 4 เกณฑ์ผ่าน 70% เร็วๆ นี้
5 ชุดที่ 5 เกณฑ์ผ่าน 75% เร็วๆ นี้
6 ชุดที่ 6 เกณฑ์ผ่าน 80% เร็วๆ นี้
7 ชุดที่ 7 เกณฑ์ผ่าน 85% เร็วๆ นี้
8 ชุดที่ 8 เกณฑ์ผ่าน 90% เร็วๆ นี้
9 บทที่ 9 เกณฑ์ผ่าน 95% เร็วๆ นี้
10 บทที่ 10 เกณฑ์ผ่าน 100% เร็วๆ นี้

 

 

Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.