ทดสอบ Online ด้วยตนเองแบบเร่งรัด - พระสุธีธรรมานุวัตร มหาจุฬาฯ

เป็นการทดสอบหรือแบบฝึกหัดที่จัดเตรียมไว้สำหรับให้ผู้ที่สมัครเรียน Online ในหลักสูตร "เรียนบาลี Online ด้วยตนเองแบบเร่งรัด - พระสุธีธรรมานุวัตร มหาจุฬาฯ" เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครก่อน ส่วนผู้ที่สมัครแล้วสามารถเข้าไปเลือกทำแบบทดสอบได้ตามเนื้อหาที่ตนเองได้เรียนเอาไว้แล้วตามตารางข้างล่างนี้

 

# หัวข้อ เข้าดู
1 บทที่ 1 การแจกวิภัตตินาม เกณฑ์ผ่าน 70% ทำแบบทดสอบ
2 บทที่ 2 กิริยาอาขยาต เกณฑ์ผ่าน 70% ทำแบบทดสอบ
3 บทที่ 3 การแจกวิภัตติของนาม (ต่อ) เร็วๆ นี้
4 บทที่ 4 กิริยาอาขยาต (ต่อ) เร็วๆ นี้
5 บทที่ 5 การแจกวิภัตติของนาม (ต่อ) และสัพพนาม วิธีแจกนามตามการันต์ต่างๆ (ต่อ) เร็วๆ นี้
6 บทที่ 6 กิริยาอาขยาต (Verb) ต่อ ธาตุ (ต่อ) เร็วๆ นี้
7 บทที่ 7 การแจกวิภัตติของนาม (ต่อ) วิธีแจกนามตามการันต์ต่างๆ (ต่อ) เร็วๆ นี้
8 บทที่ 8 กิริยาอาขยาต (Verb) ธาตุ (ต่อ) เร็วๆ นี้
9 บทที่ 9 คุณนาม (Adjectives) และสังขยา (Numerals) เร็วๆ นี้
10 บทที่ 10 อัพยยศัพท์ (Indeclinable) เร็วๆ นี้
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.