สมุดบันทึกความดี Online

เป็นสมุดที่จัดเตียมไว้สำหรับให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสมุดบันทึกวามดี (Online) ได้เข้าไปบันทึกความดีที่ได้ทำในแต่ละวัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครก่อน ส่วนผู้ที่สมัครแล้วสามารถเข้าไปบันทึกได้โดี คลิกที่นี่ 

Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.